پرسشکده مرجع پرسش و پاسخ فارسی ایران

مسئله‌ی مهم آن است که هرگز از سؤال‌کردن دست برندارید. برای هر حس کنجکاوی، یک پاسخ وجود دارد.

نمی دانید؟! بپرسید!

می دانید؟! پاسخ دهید!


پیش شماره شهرستان کنجینه چند است؟

1 پاسخ 1

پیش شماره شهرستان کنجینه 8114323 می باشد. بنابراین برای تماس با یک شماره تلفن در شهرستان کنجینه باید ابتدا 08114323 را شماره گیری نمایید. به عنوان مثال اگر دوست شما در کنجینه زندگی می کند و شماره منزل وی 123456 است، شما باید برای تماس با دوست خود شماره 08114323123456 را وارد نمایید. شهرستان کنجینه از توابع استان همدان می باشد.


من پاسخ بهتری دارم !


عبارت های جستجو شدهعبارت های جستجو شده