پرسشکده مرجع پرسش و پاسخ فارسی ایران

مسئله‌ی مهم آن است که هرگز از سؤال‌کردن دست برندارید. برای هر حس کنجکاوی، یک پاسخ وجود دارد.

نمی دانید؟! بپرسید!

می دانید؟! پاسخ دهید!


پیش شماره شهرستان کمک سفلی چند است؟

1 پاسخ 1

پیش شماره شهرستان کمک سفلی 812345 می باشد. بنابراین برای تماس با یک شماره تلفن در شهرستان کمک سفلی باید ابتدا 0812345 را شماره گیری نمایید. به عنوان مثال اگر دوست شما در کمک سفلی زندگی می کند و شماره منزل وی 123456 است، شما باید برای تماس با دوست خود شماره 0812345123456 را وارد نمایید. شهرستان کمک سفلی از توابع استان همدان می باشد.


من پاسخ بهتری دارم !


عبارت های جستجو شدهعبارت های جستجو شده

(کمک سفلی)