پرسشکده مرجع پرسش و پاسخ فارسی ایران

مسئله‌ی مهم آن است که هرگز از سؤال‌کردن دست برندارید. برای هر حس کنجکاوی، یک پاسخ وجود دارد.

نمی دانید؟! بپرسید!

می دانید؟! پاسخ دهید!


پیش شماره شهرستان کسب چند است؟

1 پاسخ 1

پیش شماره شهرستان کسب 852276 می باشد. بنابراین برای تماس با یک شماره تلفن در شهرستان کسب باید ابتدا 0852276 را شماره گیری نمایید. به عنوان مثال اگر دوست شما در کسب زندگی می کند و شماره منزل وی 123456 است، شما باید برای تماس با دوست خود شماره 0852276123456 را وارد نمایید. شهرستان کسب از توابع استان همدان می باشد.


من پاسخ بهتری دارم !


عبارت های جستجو شدهعبارت های جستجو شده