پرسشکده مرجع پرسش و پاسخ فارسی ایران

مسئله‌ی مهم آن است که هرگز از سؤال‌کردن دست برندارید. برای هر حس کنجکاوی، یک پاسخ وجود دارد.

نمی دانید؟! بپرسید!

می دانید؟! پاسخ دهید!


پیش شماره شهرستان قهوردعلیا چند است؟

1 پاسخ 1

پیش شماره شهرستان قهوردعلیا 812585 می باشد. بنابراین برای تماس با یک شماره تلفن در شهرستان قهوردعلیا باید ابتدا 0812585 را شماره گیری نمایید. به عنوان مثال اگر دوست شما در قهوردعلیا زندگی می کند و شماره منزل وی 123456 است، شما باید برای تماس با دوست خود شماره 0812585123456 را وارد نمایید. شهرستان قهوردعلیا از توابع استان همدان می باشد.


من پاسخ بهتری دارم !


عبارت های جستجو شدهعبارت های جستجو شده