پرسشکده مرجع پرسش و پاسخ فارسی ایران

مسئله‌ی مهم آن است که هرگز از سؤال‌کردن دست برندارید. برای هر حس کنجکاوی، یک پاسخ وجود دارد.

نمی دانید؟! بپرسید!

می دانید؟! پاسخ دهید!


پیش شماره شهرستان قلعه قباد چند است؟

1 پاسخ 1

پیش شماره شهرستان قلعه قباد 852343 می باشد. بنابراین برای تماس با یک شماره تلفن در شهرستان قلعه قباد باید ابتدا 0852343 را شماره گیری نمایید. به عنوان مثال اگر دوست شما در قلعه قباد زندگی می کند و شماره منزل وی 123456 است، شما باید برای تماس با دوست خود شماره 0852343123456 را وارد نمایید. شهرستان قلعه قباد از توابع استان همدان می باشد.


من پاسخ بهتری دارم !


عبارت های جستجو شدهعبارت های جستجو شده

(قلعه قباد) (شهرستان قباد)