پرسشکده مرجع پرسش و پاسخ فارسی ایران

مسئله‌ی مهم آن است که هرگز از سؤال‌کردن دست برندارید. برای هر حس کنجکاوی، یک پاسخ وجود دارد.

نمی دانید؟! بپرسید!

می دانید؟! پاسخ دهید!


پیش شماره شهرستان قزلجه حاجیلو چند است؟

1 پاسخ 1

پیش شماره شهرستان قزلجه حاجیلو 812531 می باشد. بنابراین برای تماس با یک شماره تلفن در شهرستان قزلجه حاجیلو باید ابتدا 0812531 را شماره گیری نمایید. به عنوان مثال اگر دوست شما در قزلجه حاجیلو زندگی می کند و شماره منزل وی 123456 است، شما باید برای تماس با دوست خود شماره 0812531123456 را وارد نمایید. شهرستان قزلجه حاجیلو از توابع استان همدان می باشد.


من پاسخ بهتری دارم !


عبارت های جستجو شدهعبارت های جستجو شده