پرسشکده مرجع پرسش و پاسخ فارسی ایران

مسئله‌ی مهم آن است که هرگز از سؤال‌کردن دست برندارید. برای هر حس کنجکاوی، یک پاسخ وجود دارد.

نمی دانید؟! بپرسید!

می دانید؟! پاسخ دهید!


پیش شماره شهرستان قرخلر چند است؟

1 پاسخ 1

پیش شماره شهرستان قرخلر 812773 می باشد. بنابراین برای تماس با یک شماره تلفن در شهرستان قرخلر باید ابتدا 0812773 را شماره گیری نمایید. به عنوان مثال اگر دوست شما در قرخلر زندگی می کند و شماره منزل وی 123456 است، شما باید برای تماس با دوست خود شماره 0812773123456 را وارد نمایید. شهرستان قرخلر از توابع استان همدان می باشد.


من پاسخ بهتری دارم !


عبارت های جستجو شدهعبارت های جستجو شده

(قرخلر)