پرسشکده مرجع پرسش و پاسخ فارسی ایران

مسئله‌ی مهم آن است که هرگز از سؤال‌کردن دست برندارید. برای هر حس کنجکاوی، یک پاسخ وجود دارد.

نمی دانید؟! بپرسید!

می دانید؟! پاسخ دهید!


پیش شماره شهرستان طجرعلوی چند است؟

1 پاسخ 1

پیش شماره شهرستان طجرعلوی 852299 می باشد. بنابراین برای تماس با یک شماره تلفن در شهرستان طجرعلوی باید ابتدا 0852299 را شماره گیری نمایید. به عنوان مثال اگر دوست شما در طجرعلوی زندگی می کند و شماره منزل وی 123456 است، شما باید برای تماس با دوست خود شماره 0852299123456 را وارد نمایید. شهرستان طجرعلوی از توابع استان همدان می باشد.


من پاسخ بهتری دارم !


عبارت های جستجو شدهعبارت های جستجو شده