پرسشکده مرجع پرسش و پاسخ فارسی ایران

مسئله‌ی مهم آن است که هرگز از سؤال‌کردن دست برندارید. برای هر حس کنجکاوی، یک پاسخ وجود دارد.

نمی دانید؟! بپرسید!

می دانید؟! پاسخ دهید!


پیش شماره شهرستان طجرسامن چند است؟

1 پاسخ 1

پیش شماره شهرستان طجرسامن 852268 می باشد. بنابراین برای تماس با یک شماره تلفن در شهرستان طجرسامن باید ابتدا 0852268 را شماره گیری نمایید. به عنوان مثال اگر دوست شما در طجرسامن زندگی می کند و شماره منزل وی 123456 است، شما باید برای تماس با دوست خود شماره 0852268123456 را وارد نمایید. شهرستان طجرسامن از توابع استان همدان می باشد.


من پاسخ بهتری دارم !


عبارت های جستجو شدهعبارت های جستجو شده