پرسشکده مرجع پرسش و پاسخ فارسی ایران

مسئله‌ی مهم آن است که هرگز از سؤال‌کردن دست برندارید. برای هر حس کنجکاوی، یک پاسخ وجود دارد.

نمی دانید؟! بپرسید!

می دانید؟! پاسخ دهید!


پیش شماره شهرستان شهرستانه چند است؟

1 پاسخ 1

پیش شماره شهرستان شهرستانه 852442 می باشد. بنابراین برای تماس با یک شماره تلفن در شهرستان شهرستانه باید ابتدا 0852442 را شماره گیری نمایید. به عنوان مثال اگر دوست شما در شهرستانه زندگی می کند و شماره منزل وی 123456 است، شما باید برای تماس با دوست خود شماره 0852442123456 را وارد نمایید. شهرستان شهرستانه از توابع استان همدان می باشد.


من پاسخ بهتری دارم !


عبارت های جستجو شدهعبارت های جستجو شده

(۵۲۰۵۱۲۵۱۲۱۲ مال کدوم شهرستانه)