پرسشکده مرجع پرسش و پاسخ فارسی ایران

مسئله‌ی مهم آن است که هرگز از سؤال‌کردن دست برندارید. برای هر حس کنجکاوی، یک پاسخ وجود دارد.

نمی دانید؟! بپرسید!

می دانید؟! پاسخ دهید!


پیش شماره شهرستان سرایجوق چند است؟

1 پاسخ 1

پیش شماره شهرستان سرایجوق 812595 می باشد. بنابراین برای تماس با یک شماره تلفن در شهرستان سرایجوق باید ابتدا 0812595 را شماره گیری نمایید. به عنوان مثال اگر دوست شما در سرایجوق زندگی می کند و شماره منزل وی 123456 است، شما باید برای تماس با دوست خود شماره 0812595123456 را وارد نمایید. شهرستان سرایجوق از توابع استان همدان می باشد.


من پاسخ بهتری دارم !


عبارت های جستجو شدهعبارت های جستجو شده

("سرایجوق") (سرایجوق) ( سرایجوق)