پرسشکده مرجع پرسش و پاسخ فارسی ایران

مسئله‌ی مهم آن است که هرگز از سؤال‌کردن دست برندارید. برای هر حس کنجکاوی، یک پاسخ وجود دارد.

نمی دانید؟! بپرسید!

می دانید؟! پاسخ دهید!


پیش شماره شهرستان سامن چند است؟

1 پاسخ 1

پیش شماره شهرستان سامن 852252 می باشد. بنابراین برای تماس با یک شماره تلفن در شهرستان سامن باید ابتدا 0852252 را شماره گیری نمایید. به عنوان مثال اگر دوست شما در سامن زندگی می کند و شماره منزل وی 123456 است، شما باید برای تماس با دوست خود شماره 0852252123456 را وارد نمایید. شهرستان سامن از توابع استان همدان می باشد.


من پاسخ بهتری دارم !


عبارت های جستجو شدهعبارت های جستجو شده

(شهرستان سامن) (پیش شماره استان سامن چند است) ()