پرسشکده مرجع پرسش و پاسخ فارسی ایران

مسئله‌ی مهم آن است که هرگز از سؤال‌کردن دست برندارید. برای هر حس کنجکاوی، یک پاسخ وجود دارد.

نمی دانید؟! بپرسید!

می دانید؟! پاسخ دهید!


پیش شماره شهرستان زرامین سفلی چند است؟

1 پاسخ 1

پیش شماره شهرستان زرامین سفلی 852347 می باشد. بنابراین برای تماس با یک شماره تلفن در شهرستان زرامین سفلی باید ابتدا 0852347 را شماره گیری نمایید. به عنوان مثال اگر دوست شما در زرامین سفلی زندگی می کند و شماره منزل وی 123456 است، شما باید برای تماس با دوست خود شماره 0852347123456 را وارد نمایید. شهرستان زرامین سفلی از توابع استان همدان می باشد.


من پاسخ بهتری دارم !


عبارت های جستجو شدهعبارت های جستجو شده

(زرامین سفلی)