پرسشکده مرجع پرسش و پاسخ فارسی ایران

مسئله‌ی مهم آن است که هرگز از سؤال‌کردن دست برندارید. برای هر حس کنجکاوی، یک پاسخ وجود دارد.

نمی دانید؟! بپرسید!

می دانید؟! پاسخ دهید!


پیش شماره شهرستان ده موسی چند است؟

1 پاسخ 1

پیش شماره شهرستان ده موسی 8523728 می باشد. بنابراین برای تماس با یک شماره تلفن در شهرستان ده موسی باید ابتدا 08523728 را شماره گیری نمایید. به عنوان مثال اگر دوست شما در ده موسی زندگی می کند و شماره منزل وی 123456 است، شما باید برای تماس با دوست خود شماره 08523728123456 را وارد نمایید. شهرستان ده موسی از توابع استان همدان می باشد.


من پاسخ بهتری دارم !


عبارت های جستجو شدهعبارت های جستجو شده