پرسشکده مرجع پرسش و پاسخ فارسی ایران

مسئله‌ی مهم آن است که هرگز از سؤال‌کردن دست برندارید. برای هر حس کنجکاوی، یک پاسخ وجود دارد.

نمی دانید؟! بپرسید!

می دانید؟! پاسخ دهید!


پیش شماره شهرستان ده شاکر چند است؟

1 پاسخ 1

پیش شماره شهرستان ده شاکر 582273 می باشد. بنابراین برای تماس با یک شماره تلفن در شهرستان ده شاکر باید ابتدا 0582273 را شماره گیری نمایید. به عنوان مثال اگر دوست شما در ده شاکر زندگی می کند و شماره منزل وی 123456 است، شما باید برای تماس با دوست خود شماره 0582273123456 را وارد نمایید. شهرستان ده شاکر از توابع استان همدان می باشد.


من پاسخ بهتری دارم !


عبارت های جستجو شدهعبارت های جستجو شده

()