پرسشکده مرجع پرسش و پاسخ فارسی ایران

مسئله‌ی مهم آن است که هرگز از سؤال‌کردن دست برندارید. برای هر حس کنجکاوی، یک پاسخ وجود دارد.

نمی دانید؟! بپرسید!

می دانید؟! پاسخ دهید!


پیش شماره شهرستان داویجان چند است؟

1 پاسخ 1

پیش شماره شهرستان داویجان 8512343 می باشد. بنابراین برای تماس با یک شماره تلفن در شهرستان داویجان باید ابتدا 08512343 را شماره گیری نمایید. به عنوان مثال اگر دوست شما در داویجان زندگی می کند و شماره منزل وی 123456 است، شما باید برای تماس با دوست خود شماره 08512343123456 را وارد نمایید. شهرستان داویجان از توابع استان همدان می باشد.


من پاسخ بهتری دارم !


عبارت های جستجو شدهعبارت های جستجو شده

(داویجان)