پرسشکده مرجع پرسش و پاسخ فارسی ایران

مسئله‌ی مهم آن است که هرگز از سؤال‌کردن دست برندارید. برای هر حس کنجکاوی، یک پاسخ وجود دارد.

نمی دانید؟! بپرسید!

می دانید؟! پاسخ دهید!


پیش شماره ایتالیا چند است؟

1 پاسخ 1

پیش شماره کشور ایتالیا 39 می باشد. بنابراین برای تماس با یک شماره تلفن یا موبایل در کشور ایتالیا باید ابتدا 0039 را شماره گیری نمایید. به عنوان مثال اگر دوست شما در ایتالیا زندگی می کند و شماره منزل وی 123456 است، شما باید برای تماس با دوست خود شماره 0039123456 را وارد نمایید. توجه داشته باشید هنگامیکه پیش شماره یک کشور را وارد می کنید برای پیش شماره شهرستان یا ایالت و یا شماره موبایل دیگر نباید 0 وارد کنید. مثلا برای شماره 0912123456، شماره 0039912123456 را شماره گیری نمایید.


من پاسخ بهتری دارم !


عبارت های جستجو شدهعبارت های جستجو شده

(پیش شماره ایتالیا) (شماره موبایل ایتالیا) (شماره تلفن ایتالیا) (پیش شماره موبایل ایتالیا) (کد موبایل ایتالیا) (شماره موبایل در ایتالیا) (کد ایتالیا) (پیش شماره کشور ایتالیا) (پيش شماره ايتاليا) (شماره موبایلهای ایتالیایی) (موبایل در رم پیش شماره) (شماره موبایل ایتالیایی) (کد تلفن ایتالیا) (پیش شماره شهرهای ایتالیا) (کد کشور ایتالیا) (شماره موبایل کشور ایتالیا) (یک شماره موبایل ایتالیایی) (شماره موبايل ايتاليا) (کد شهرهای ایتالیا) (پیش شماره 0039) (شماره موبایل های ایتالیا) (نمونه شماره موبایل در ایتالیا) (کد ایتالیا تلفن) (کد تلفن شهرهای ایتالیا) () (پیش شماره تلفن ایتالیا) (شماره ایتالیا) (کدایتالیا) (شماره ایتالیایی) (کد شماره موبایل ایتالیا) (پیش شماره موبایل در ایتالیا) (كد موبايل ايتاليا) (کد تلفن 0039) (پیش شماره ی ایتالیا) (نمونه شماره موبایل ایتالیا) (شماره تلفن ایتالیایی) (پیش شمارهای استانهای ایتالیا) (کدتلفن ایتالیا) (شماره تلفن های ایتالیا) (پیش شماره های ایتالیا) (پيش شماره موبايل ايتاليا) (شماره موبايل در ايتاليا) (شماره همراه ایتالیا) (شماره های موبایل در ایتالیا) (شماره های ایتالیا) (کدکشور ایتالیا) (یک شماره تلفن ایتالیایی) (یک شماره ایتالیایی) (کد تلفن همراه کشور ایتالیا) (کدشهرهای ایتالیا) (پیش کد کشور ایتالیا) (پیش شماره تلفن شهرهای ایتالیا) (شماره تلفن ايتاليا) (پيش شماره موبايلهاي ايتاليا) (شماره کشور ایتالیا) (پیش شماره ایتالیا) (پيش شماره هاي ايتاليا) (پیش شماره ایتالیا؟) (پيش شماره اسپانيا) (پیش شماره اسپانیا)