پرسشکده مرجع پرسش و پاسخ فارسی ایران

مسئله‌ی مهم آن است که هرگز از سؤال‌کردن دست برندارید. برای هر حس کنجکاوی، یک پاسخ وجود دارد.

نمی دانید؟! بپرسید!

می دانید؟! پاسخ دهید!


پیش شماره شهرستان حصارکوچه باغی چند است؟

1 پاسخ 1

پیش شماره شهرستان حصارکوچه باغی 812569 می باشد. بنابراین برای تماس با یک شماره تلفن در شهرستان حصارکوچه باغی باید ابتدا 0812569 را شماره گیری نمایید. به عنوان مثال اگر دوست شما در حصارکوچه باغی زندگی می کند و شماره منزل وی 123456 است، شما باید برای تماس با دوست خود شماره 0812569123456 را وارد نمایید. شهرستان حصارکوچه باغی از توابع استان همدان می باشد.


من پاسخ بهتری دارم !


عبارت های جستجو شدهعبارت های جستجو شده