پرسشکده مرجع پرسش و پاسخ فارسی ایران

مسئله‌ی مهم آن است که هرگز از سؤال‌کردن دست برندارید. برای هر حس کنجکاوی، یک پاسخ وجود دارد.

نمی دانید؟! بپرسید!

می دانید؟! پاسخ دهید!


پیش شماره شهرستان توچغاز چند است؟

1 پاسخ 1

پیش شماره شهرستان توچغاز 8512444 می باشد. بنابراین برای تماس با یک شماره تلفن در شهرستان توچغاز باید ابتدا 08512444 را شماره گیری نمایید. به عنوان مثال اگر دوست شما در توچغاز زندگی می کند و شماره منزل وی 123456 است، شما باید برای تماس با دوست خود شماره 08512444123456 را وارد نمایید. شهرستان توچغاز از توابع استان همدان می باشد.


من پاسخ بهتری دارم !


عبارت های جستجو شدهعبارت های جستجو شده

(توچغاز)