پرسشکده مرجع پرسش و پاسخ فارسی ایران

مسئله‌ی مهم آن است که هرگز از سؤال‌کردن دست برندارید. برای هر حس کنجکاوی، یک پاسخ وجود دارد.

نمی دانید؟! بپرسید!

می دانید؟! پاسخ دهید!


پیش شماره شهرستان تفریجان چند است؟

1 پاسخ 1

پیش شماره شهرستان تفریجان 8114327 می باشد. بنابراین برای تماس با یک شماره تلفن در شهرستان تفریجان باید ابتدا 08114327 را شماره گیری نمایید. به عنوان مثال اگر دوست شما در تفریجان زندگی می کند و شماره منزل وی 123456 است، شما باید برای تماس با دوست خود شماره 08114327123456 را وارد نمایید. شهرستان تفریجان از توابع استان همدان می باشد.


من پاسخ بهتری دارم !


عبارت های جستجو شدهعبارت های جستجو شده

(تفریجان)