پرسشکده مرجع پرسش و پاسخ فارسی ایران

مسئله‌ی مهم آن است که هرگز از سؤال‌کردن دست برندارید. برای هر حس کنجکاوی، یک پاسخ وجود دارد.

نمی دانید؟! بپرسید!

می دانید؟! پاسخ دهید!


پیش شماره شهرستان پیهان چند است؟

1 پاسخ 1

پیش شماره شهرستان پیهان 8522328 می باشد. بنابراین برای تماس با یک شماره تلفن در شهرستان پیهان باید ابتدا 08522328 را شماره گیری نمایید. به عنوان مثال اگر دوست شما در پیهان زندگی می کند و شماره منزل وی 123456 است، شما باید برای تماس با دوست خود شماره 08522328123456 را وارد نمایید. شهرستان پیهان از توابع استان همدان می باشد.


من پاسخ بهتری دارم !


عبارت های جستجو شدهعبارت های جستجو شده

(پیهان)