پرسشکده مرجع پرسش و پاسخ فارسی ایران

مسئله‌ی مهم آن است که هرگز از سؤال‌کردن دست برندارید. برای هر حس کنجکاوی، یک پاسخ وجود دارد.

نمی دانید؟! بپرسید!

می دانید؟! پاسخ دهید!


پیش شماره شهرستان پیرملو چند است؟

1 پاسخ 1

پیش شماره شهرستان پیرملو 812372 می باشد. بنابراین برای تماس با یک شماره تلفن در شهرستان پیرملو باید ابتدا 0812372 را شماره گیری نمایید. به عنوان مثال اگر دوست شما در پیرملو زندگی می کند و شماره منزل وی 123456 است، شما باید برای تماس با دوست خود شماره 0812372123456 را وارد نمایید. شهرستان پیرملو از توابع استان همدان می باشد.


من پاسخ بهتری دارم !


عبارت های جستجو شدهعبارت های جستجو شده

(پیرملو)