پرسشکده مرجع پرسش و پاسخ فارسی ایران

مسئله‌ی مهم آن است که هرگز از سؤال‌کردن دست برندارید. برای هر حس کنجکاوی، یک پاسخ وجود دارد.

نمی دانید؟! بپرسید!

می دانید؟! پاسخ دهید!


پیش شماره شهرستان پهنه بر چند است؟

1 پاسخ 1

پیش شماره شهرستان پهنه بر 8124492 می باشد. بنابراین برای تماس با یک شماره تلفن در شهرستان پهنه بر باید ابتدا 08124492 را شماره گیری نمایید. به عنوان مثال اگر دوست شما در پهنه بر زندگی می کند و شماره منزل وی 123456 است، شما باید برای تماس با دوست خود شماره 08124492123456 را وارد نمایید. شهرستان پهنه بر از توابع استان همدان می باشد.


من پاسخ بهتری دارم !


عبارت های جستجو شدهعبارت های جستجو شده

(شماره تلفن پهنه)