پرسشکده مرجع پرسش و پاسخ فارسی ایران

مسئله‌ی مهم آن است که هرگز از سؤال‌کردن دست برندارید. برای هر حس کنجکاوی، یک پاسخ وجود دارد.

نمی دانید؟! بپرسید!

می دانید؟! پاسخ دهید!


پیش شماره شهرستان پایگاه/نوژه چند است؟

1 پاسخ 1

پیش شماره شهرستان پایگاه/نوژه 812555 می باشد. بنابراین برای تماس با یک شماره تلفن در شهرستان پایگاه/نوژه باید ابتدا 0812555 را شماره گیری نمایید. به عنوان مثال اگر دوست شما در پایگاه/نوژه زندگی می کند و شماره منزل وی 123456 است، شما باید برای تماس با دوست خود شماره 0812555123456 را وارد نمایید. شهرستان پایگاه/نوژه از توابع استان همدان می باشد.


من پاسخ بهتری دارم !


عبارت های جستجو شدهعبارت های جستجو شده

(شماره تلفن پایگاه نوژه همدان) (شماره تلفن پایگاه نوژه)