پرسشکده مرجع پرسش و پاسخ فارسی ایران

مسئله‌ی مهم آن است که هرگز از سؤال‌کردن دست برندارید. برای هر حس کنجکاوی، یک پاسخ وجود دارد.

نمی دانید؟! بپرسید!

می دانید؟! پاسخ دهید!


پیش شماره شهرستان پادگان/قهرمان چند است؟

1 پاسخ 1

پیش شماره شهرستان پادگان/قهرمان 8114335 می باشد. بنابراین برای تماس با یک شماره تلفن در شهرستان پادگان/قهرمان باید ابتدا 08114335 را شماره گیری نمایید. به عنوان مثال اگر دوست شما در پادگان/قهرمان زندگی می کند و شماره منزل وی 123456 است، شما باید برای تماس با دوست خود شماره 08114335123456 را وارد نمایید. شهرستان پادگان/قهرمان از توابع استان همدان می باشد.


من پاسخ بهتری دارم !


عبارت های جستجو شدهعبارت های جستجو شده

(پادگان قهرمان)