پرسشکده مرجع پرسش و پاسخ فارسی ایران

مسئله‌ی مهم آن است که هرگز از سؤال‌کردن دست برندارید. برای هر حس کنجکاوی، یک پاسخ وجود دارد.

نمی دانید؟! بپرسید!

می دانید؟! پاسخ دهید!


پیش شماره شهرستان انوچ چند است؟

1 پاسخ 1

پیش شماره شهرستان انوچ 852264 می باشد. بنابراین برای تماس با یک شماره تلفن در شهرستان انوچ باید ابتدا 0852264 را شماره گیری نمایید. به عنوان مثال اگر دوست شما در انوچ زندگی می کند و شماره منزل وی 123456 است، شما باید برای تماس با دوست خود شماره 0852264123456 را وارد نمایید. شهرستان انوچ از توابع استان همدان می باشد.


من پاسخ بهتری دارم !


عبارت های جستجو شدهعبارت های جستجو شده

(کد شهرستان انوچ)