پرسشکده مرجع پرسش و پاسخ فارسی ایران

مسئله‌ی مهم آن است که هرگز از سؤال‌کردن دست برندارید. برای هر حس کنجکاوی، یک پاسخ وجود دارد.

نمی دانید؟! بپرسید!

می دانید؟! پاسخ دهید!


پیش شماره افغانستان چند است؟

1 پاسخ 1

پیش شماره کشور افغانستان 93 می باشد. بنابراین برای تماس با یک شماره تلفن یا موبایل در کشور افغانستان باید ابتدا 0093 را شماره گیری نمایید. به عنوان مثال اگر دوست شما در افغانستان زندگی می کند و شماره منزل وی 123456 است، شما باید برای تماس با دوست خود شماره 0093123456 را وارد نمایید. توجه داشته باشید هنگامیکه پیش شماره یک کشور را وارد می کنید برای پیش شماره شهرستان یا ایالت و یا شماره موبایل دیگر نباید 0 وارد کنید. مثلا برای شماره 0912123456، شماره 0093912123456 را شماره گیری نمایید.


من پاسخ بهتری دارم !


عبارت های جستجو شدهعبارت های جستجو شده

(شماره موبایل افغانستان) (پیش شماره موبایل افغانستان) (شماره تلفن افغانستان) (کد افغانستان) (پیش شماره افغانستان) (شماره افغانستان) (کد موبایل افغانستان) (شماره تلفن های افغانستان) (نمونه شماره موبایل افغانستان) (کد کشور افغانستان) (کد تلفن افغانستان) (شماره موبایل در افغانستان) (شماره موبايل افغانستان) (موبایل افغانستان) (کدافغانستان) (یک شماره موبایل افغانستان) (شماره موبایل های افغانستان) (شماره تلفن همراه افغانستان) (شماره موبایل کشور افغانستان) (تلفن افغانستان) (شماره افغانی) (پيش شماره افغانستان) (شماره همراه افغانستان) (شماره موبایل افغانی) (شماره های موبایل افغانستان) (کد تلفن شهرهای افغانستان) () (پیش شماره تلفن افغانستان) (پیش شماره موبایل در افغانستان) (شماره تلفن افغانی) (پیش شماره شهرهای افغانستان) (پیش شماره 0093) (پيش شماره موبايل افغانستان) (کد 0093) (کد تلفن همراه افغانستان) (شماره تلفنهای افغانستان) (یک شماره موبایل افغانی) (نمونه شماره موبایل در افغانستان) (کد شهرهای افغانستان) (یک شماره موبایل از افغانستان) (شماره موبایلهای افغانستان) (شماره تلفن موبایل افغانستان) (پیش شماره کابل) (کد پیش شماره افغانستان) (یک شماره موبایل در افغانستان) (کد افغانستان ) (شماره تلفن همراه در افغانستان) (کد افغانستان چنده) (پیش شماره های افغانستان) (کد کابل) (پیش شماره افغانستان موبایل) (کد تلفن کشور افغانستان) (شماره تلفن کشور افغانستان) (کد تلفن همراه کشور افغانستان) (شماره موبایل افغانستان ) (شماره موبايل در افغانستان) (پیش شماره های موبایل افغانستان) (پیش شماره تلفن همراه افغانستان) (یک شماره تلفن از افغانستان) (یک شماره از افغانستان) (نمونه شماره تلفن افغانستان) (شماره مبایل افغانستان) (پیش شماره های موبایل در افغانستان) (یک نمونه شماره موبایل افغانستان) (پیش شماره ی موبایل افغانستان) (شماره های افغانستان) (شماره های موبایل در افغانستان) (پیش شماره کشور افغانستان) (یک شماره افغانی) (پیش شماره موبایل کشور افغانستان) (نمونه شماره افغانستان) (فرمت شماره موبایل افغانستان) (پیش شماره ی افغانستان) (یه شماره موبایل از افغانستان) (كد افغانستان) (یک شماره تلفن در افغانستان) (كد تلفن كشور افغانستان) (كد تلفن افغانستان) (شماره تلفن از افغانستان) (کد شماره موبایل افغانستان) (کد شماره افغانستان) (شماره افغان) (کدتلفن افغانستان) (شماره تلفن هاي افغانستان) (شماره های تلفن افغانستان) (پیش شماره موبایل های افغانستان) (شماره تلفن در افغانستان) (پیش شماره تلفن شهرهای افغانستان) (كد كشور افغانستان) (شماره تلفن های موبایل افغانستان) (تلفن موبایل افغانستان) (شماره+موبایل+افغانستان) (کد شهر های افغانستان) (شماره افغانشتان) (0093 کد کدام کشور است) (شماره همراه کشور افغانستان) (پیش شماره موبایل درافغانستان) (كد موبايل افغانستان) (کد موبایل کشور افغانستان) (شماره موبايل هاي افغانستان)