پرسشکده مرجع پرسش و پاسخ فارسی ایران

مسئله‌ی مهم آن است که هرگز از سؤال‌کردن دست برندارید. برای هر حس کنجکاوی، یک پاسخ وجود دارد.

نمی دانید؟! بپرسید!

می دانید؟! پاسخ دهید!


پیش شماره شهرستان امتلر چند است؟

1 پاسخ 1

پیش شماره شهرستان امتلر 812644 می باشد. بنابراین برای تماس با یک شماره تلفن در شهرستان امتلر باید ابتدا 0812644 را شماره گیری نمایید. به عنوان مثال اگر دوست شما در امتلر زندگی می کند و شماره منزل وی 123456 است، شما باید برای تماس با دوست خود شماره 0812644123456 را وارد نمایید. شهرستان امتلر از توابع استان همدان می باشد.


من پاسخ بهتری دارم !


عبارت های جستجو شدهعبارت های جستجو شده

(امتلر)