پرسشکده مرجع پرسش و پاسخ فارسی ایران

مسئله‌ی مهم آن است که هرگز از سؤال‌کردن دست برندارید. برای هر حس کنجکاوی، یک پاسخ وجود دارد.

نمی دانید؟! بپرسید!

می دانید؟! پاسخ دهید!


پیش شماره شهرستان امامزاده/پیرنهان چند است؟

1 پاسخ 1

پیش شماره شهرستان امامزاده/پیرنهان 812788 می باشد. بنابراین برای تماس با یک شماره تلفن در شهرستان امامزاده/پیرنهان باید ابتدا 0812788 را شماره گیری نمایید. به عنوان مثال اگر دوست شما در امامزاده/پیرنهان زندگی می کند و شماره منزل وی 123456 است، شما باید برای تماس با دوست خود شماره 0812788123456 را وارد نمایید. شهرستان امامزاده/پیرنهان از توابع استان همدان می باشد.


من پاسخ بهتری دارم !


عبارت های جستجو شدهعبارت های جستجو شده