پرسشکده مرجع پرسش و پاسخ فارسی ایران

مسئله‌ی مهم آن است که هرگز از سؤال‌کردن دست برندارید. برای هر حس کنجکاوی، یک پاسخ وجود دارد.

نمی دانید؟! بپرسید!

می دانید؟! پاسخ دهید!


پیش شماره شهرستان آرپادره چند است؟

1 پاسخ 1

پیش شماره شهرستان آرپادره 812694 می باشد. بنابراین برای تماس با یک شماره تلفن در شهرستان آرپادره باید ابتدا 0812694 را شماره گیری نمایید. به عنوان مثال اگر دوست شما در آرپادره زندگی می کند و شماره منزل وی 123456 است، شما باید برای تماس با دوست خود شماره 0812694123456 را وارد نمایید. شهرستان آرپادره از توابع استان همدان می باشد.


من پاسخ بهتری دارم !


عبارت های جستجو شدهعبارت های جستجو شده