پرسشکده مرجع پرسش و پاسخ فارسی ایران

مسئله‌ی مهم آن است که هرگز از سؤال‌کردن دست برندارید. برای هر حس کنجکاوی، یک پاسخ وجود دارد.

نمی دانید؟! بپرسید!

می دانید؟! پاسخ دهید!


پیش شماره شهرستان آبرومند چند است؟

1 پاسخ 1

پیش شماره شهرستان آبرومند 812438 می باشد. بنابراین برای تماس با یک شماره تلفن در شهرستان آبرومند باید ابتدا 0812438 را شماره گیری نمایید. به عنوان مثال اگر دوست شما در آبرومند زندگی می کند و شماره منزل وی 123456 است، شما باید برای تماس با دوست خود شماره 0812438123456 را وارد نمایید. شهرستان آبرومند از توابع استان همدان می باشد.


من پاسخ بهتری دارم !


عبارت های جستجو شدهعبارت های جستجو شده