پرسشکده مرجع پرسش و پاسخ فارسی ایران

مسئله‌ی مهم آن است که هرگز از سؤال‌کردن دست برندارید. برای هر حس کنجکاوی، یک پاسخ وجود دارد.

نمی دانید؟! بپرسید!

می دانید؟! پاسخ دهید!


پیش شماره استرالیا چند است؟

1 پاسخ 1

پیش شماره کشور استرالیا 61 می باشد. بنابراین برای تماس با یک شماره تلفن یا موبایل در کشور استرالیا باید ابتدا 0061 را شماره گیری نمایید. به عنوان مثال اگر دوست شما در استرالیا زندگی می کند و شماره منزل وی 123456 است، شما باید برای تماس با دوست خود شماره 0061123456 را وارد نمایید. توجه داشته باشید هنگامیکه پیش شماره یک کشور را وارد می کنید برای پیش شماره شهرستان یا ایالت و یا شماره موبایل دیگر نباید 0 وارد کنید. مثلا برای شماره 0912123456، شماره 0061912123456 را شماره گیری نمایید.


من پاسخ بهتری دارم !


عبارت های جستجو شدهعبارت های جستجو شده

(کد استرالیا) (پیش شماره استرالیا) (کد کشور استرالیا) (شماره موبایل استرالیا) (کد تلفن استرالیا) (کد موبایل استرالیا) (شماره تلفن استرالیا) (پیش شماره موبایل استرالیا) (کداسترالیا) (کد استرالیا چنده) (کد تلفنی استرالیا) (كد استراليا) (پیش شماره کشور استرالیا) (پيش شماره استراليا) (پیش شماره 0061) () (کد شهرهای استرالیا) (کد تلفن شهرهای استرالیا) (پیش شماره تلفن استرالیا) (کد تلفن کشور استرالیا) (پیش شماره شهرهای استرالیا) (پیش شماره شهر ملبورن) (پیش شماره استرالیا چند؟؟) (کد کشورها) (شماره استرالیا) (کد استرالیا سیدنی) (پيش شماره موبايل استراليا) (كد تلفن استراليا) (پیش شماره موبایل در استرالیا) (کد استرالیا ) (کد استراليا) (کد تلفن استراليا) (پیش شماره موبایل استرالیا) (کد تلفن ملبورن استرالیا) (پیش شماره استرالیا ) (کد سیدنی) (پیش کد استرالیا) (شماره موبایل در استرالیا) (کد استرلیا) (کد ملبورن) (کد موبایل کشور استرالیا) (کد تلفن ملبورن) (شماره تلفن های استرالیا) (كد موبايل استراليا) (پيش شماره تلفن استراليا) (پیش شماره استرالیا سیدنی) (شماره موبايل استراليا) (شماره موبایل کشور استرالیا) (پیش شماره سیدنی استرالیا) (کد ملبورن استرالیا) (کدکشوراسترالیا) (كد كشور استراليا) (پیش شماره تلفن شهرهای استرالیا) (پیش شماره ی استرالیا) (کد پیش شماره استرالیا) (کد تلفن استرالیا) (کد کشور استرالیا) (شماره تلفن کشور استرالیا) (کد کشوراسترالیا) (پیش شماره ملبورن استرالیا) (تماس با موبایل استرالیا) (تلفن استرالیا) (كد تلفن كشور استراليا) (پیش شماره موبایل کشور استرالیا) (کد تلفن شهر سیدنی) (شماره موبایل های استرالیا) (کد شماره موبایل استرالیا) (پیش کد موبایل استرالیا) (کد تلفن سیدنی استرالیا) (پیش شماره تلفن همراه استرالیا) (كداستراليا) (کد سیدنی استرالیا) (کد استرالیا ملبورن) (پیش شماره ملبورن) (کدتلفن استرالیا) (استرالیا کد تلفن) (شماره تلفن استرالیایی) (کدملبورن استرالیا ) (کد کشور استراليا) (پیش شماره المان) (پیش شماره موبایل استرالیا ) (کدپیش شماره موبایل استرالیا) (پيش شماره 0061) (خریداری شارژ ایرانسل از استرلیا) (پیش شماره کشورها) (����� �� �ی��� ���� ��ی�) (پیش شماره 61)