پرسشکده مرجع پرسش و پاسخ فارسی ایران

مسئله‌ی مهم آن است که هرگز از سؤال‌کردن دست برندارید. برای هر حس کنجکاوی، یک پاسخ وجود دارد.

نمی دانید؟! بپرسید!

می دانید؟! پاسخ دهید!


پیش شماره شهرستان هشنیز چند است؟

1 پاسخ 1

پیش شماره شهرستان هشنیز 764476 می باشد. بنابراین برای تماس با یک شماره تلفن در شهرستان هشنیز باید ابتدا 0764476 را شماره گیری نمایید. به عنوان مثال اگر دوست شما در هشنیز زندگی می کند و شماره منزل وی 123456 است، شما باید برای تماس با دوست خود شماره 0764476123456 را وارد نمایید. شهرستان هشنیز از توابع استان هرمزگان می باشد.


من پاسخ بهتری دارم !


عبارت های جستجو شدهعبارت های جستجو شده