پرسشکده مرجع پرسش و پاسخ فارسی ایران

مسئله‌ی مهم آن است که هرگز از سؤال‌کردن دست برندارید. برای هر حس کنجکاوی، یک پاسخ وجود دارد.

نمی دانید؟! بپرسید!

می دانید؟! پاسخ دهید!


پیش شماره شهرستان هشتبندی چند است؟

1 پاسخ 1

پیش شماره شهرستان هشتبندی 766241 می باشد. بنابراین برای تماس با یک شماره تلفن در شهرستان هشتبندی باید ابتدا 0766241 را شماره گیری نمایید. به عنوان مثال اگر دوست شما در هشتبندی زندگی می کند و شماره منزل وی 123456 است، شما باید برای تماس با دوست خود شماره 0766241123456 را وارد نمایید. شهرستان هشتبندی از توابع استان هرمزگان می باشد.


من پاسخ بهتری دارم !


عبارت های جستجو شدهعبارت های جستجو شده