پرسشکده مرجع پرسش و پاسخ فارسی ایران

مسئله‌ی مهم آن است که هرگز از سؤال‌کردن دست برندارید. برای هر حس کنجکاوی، یک پاسخ وجود دارد.

نمی دانید؟! بپرسید!

می دانید؟! پاسخ دهید!


پیش شماره شهرستان هرنگ چند است؟

1 پاسخ 1

پیش شماره شهرستان هرنگ 764337 می باشد. بنابراین برای تماس با یک شماره تلفن در شهرستان هرنگ باید ابتدا 0764337 را شماره گیری نمایید. به عنوان مثال اگر دوست شما در هرنگ زندگی می کند و شماره منزل وی 123456 است، شما باید برای تماس با دوست خود شماره 0764337123456 را وارد نمایید. شهرستان هرنگ از توابع استان هرمزگان می باشد.


من پاسخ بهتری دارم !


عبارت های جستجو شدهعبارت های جستجو شده

(پیش شماره هرنگ) (هرنگ)