پرسشکده مرجع پرسش و پاسخ فارسی ایران

مسئله‌ی مهم آن است که هرگز از سؤال‌کردن دست برندارید. برای هر حس کنجکاوی، یک پاسخ وجود دارد.

نمی دانید؟! بپرسید!

می دانید؟! پاسخ دهید!


پیش شماره شهرستان مردنو چند است؟

1 پاسخ 1

پیش شماره شهرستان مردنو 764341 می باشد. بنابراین برای تماس با یک شماره تلفن در شهرستان مردنو باید ابتدا 0764341 را شماره گیری نمایید. به عنوان مثال اگر دوست شما در مردنو زندگی می کند و شماره منزل وی 123456 است، شما باید برای تماس با دوست خود شماره 0764341123456 را وارد نمایید. شهرستان مردنو از توابع استان هرمزگان می باشد.


من پاسخ بهتری دارم !


عبارت های جستجو شدهعبارت های جستجو شده