پرسشکده مرجع پرسش و پاسخ فارسی ایران

مسئله‌ی مهم آن است که هرگز از سؤال‌کردن دست برندارید. برای هر حس کنجکاوی، یک پاسخ وجود دارد.

نمی دانید؟! بپرسید!

می دانید؟! پاسخ دهید!


پیش شماره ازبکستان چند است؟

1 پاسخ 1

پیش شماره کشور ازبکستان 7371 می باشد. بنابراین برای تماس با یک شماره تلفن یا موبایل در کشور ازبکستان باید ابتدا 007371 را شماره گیری نمایید. به عنوان مثال اگر دوست شما در ازبکستان زندگی می کند و شماره منزل وی 123456 است، شما باید برای تماس با دوست خود شماره 007371123456 را وارد نمایید. توجه داشته باشید هنگامیکه پیش شماره یک کشور را وارد می کنید برای پیش شماره شهرستان یا ایالت و یا شماره موبایل دیگر نباید 0 وارد کنید. مثلا برای شماره 0912123456، شماره 007371912123456 را شماره گیری نمایید.


من پاسخ بهتری دارم !


عبارت های جستجو شدهعبارت های جستجو شده

(پیش شماره ازبکستان) (شماره موبایل ازبکستان) (شماره موبایل در ازبکستان) () (شماره تلفن ازبکستان) (کد پیش شماره تلفن همراه کشور ازبکستان) (پیش شماره کشور ازبکستان)