پرسشکده مرجع پرسش و پاسخ فارسی ایران

مسئله‌ی مهم آن است که هرگز از سؤال‌کردن دست برندارید. برای هر حس کنجکاوی، یک پاسخ وجود دارد.

نمی دانید؟! بپرسید!

می دانید؟! پاسخ دهید!


پیش شماره شهرستان گهره چند است؟

1 پاسخ 1

پیش شماره شهرستان گهره 763271 می باشد. بنابراین برای تماس با یک شماره تلفن در شهرستان گهره باید ابتدا 0763271 را شماره گیری نمایید. به عنوان مثال اگر دوست شما در گهره زندگی می کند و شماره منزل وی 123456 است، شما باید برای تماس با دوست خود شماره 0763271123456 را وارد نمایید. شهرستان گهره از توابع استان هرمزگان می باشد.


من پاسخ بهتری دارم !


عبارت های جستجو شدهعبارت های جستجو شده