پرسشکده مرجع پرسش و پاسخ فارسی ایران

مسئله‌ی مهم آن است که هرگز از سؤال‌کردن دست برندارید. برای هر حس کنجکاوی، یک پاسخ وجود دارد.

نمی دانید؟! بپرسید!

می دانید؟! پاسخ دهید!


پیش شماره شهرستان گزیر چند است؟

1 پاسخ 1

پیش شماره شهرستان گزیر 762242 می باشد. بنابراین برای تماس با یک شماره تلفن در شهرستان گزیر باید ابتدا 0762242 را شماره گیری نمایید. به عنوان مثال اگر دوست شما در گزیر زندگی می کند و شماره منزل وی 123456 است، شما باید برای تماس با دوست خود شماره 0762242123456 را وارد نمایید. شهرستان گزیر از توابع استان هرمزگان می باشد.


من پاسخ بهتری دارم !


عبارت های جستجو شدهعبارت های جستجو شده

()