پرسشکده مرجع پرسش و پاسخ فارسی ایران

مسئله‌ی مهم آن است که هرگز از سؤال‌کردن دست برندارید. برای هر حس کنجکاوی، یک پاسخ وجود دارد.

نمی دانید؟! بپرسید!

می دانید؟! پاسخ دهید!


پیش شماره شهرستان گروک چند است؟

1 پاسخ 1

پیش شماره شهرستان گروک 766364 می باشد. بنابراین برای تماس با یک شماره تلفن در شهرستان گروک باید ابتدا 0766364 را شماره گیری نمایید. به عنوان مثال اگر دوست شما در گروک زندگی می کند و شماره منزل وی 123456 است، شما باید برای تماس با دوست خود شماره 0766364123456 را وارد نمایید. شهرستان گروک از توابع استان هرمزگان می باشد.


من پاسخ بهتری دارم !


عبارت های جستجو شدهعبارت های جستجو شده