پرسشکده مرجع پرسش و پاسخ فارسی ایران

مسئله‌ی مهم آن است که هرگز از سؤال‌کردن دست برندارید. برای هر حس کنجکاوی، یک پاسخ وجود دارد.

نمی دانید؟! بپرسید!

می دانید؟! پاسخ دهید!


پیش شماره شهرستان گچین پائین چند است؟

1 پاسخ 1

پیش شماره شهرستان گچین پائین 763285 می باشد. بنابراین برای تماس با یک شماره تلفن در شهرستان گچین پائین باید ابتدا 0763285 را شماره گیری نمایید. به عنوان مثال اگر دوست شما در گچین پائین زندگی می کند و شماره منزل وی 123456 است، شما باید برای تماس با دوست خود شماره 0763285123456 را وارد نمایید. شهرستان گچین پائین از توابع استان هرمزگان می باشد.


من پاسخ بهتری دارم !


عبارت های جستجو شدهعبارت های جستجو شده

()