پرسشکده مرجع پرسش و پاسخ فارسی ایران

مسئله‌ی مهم آن است که هرگز از سؤال‌کردن دست برندارید. برای هر حس کنجکاوی، یک پاسخ وجود دارد.

نمی دانید؟! بپرسید!

می دانید؟! پاسخ دهید!


پیش شماره شهرستان گاوبندی چند است؟

1 پاسخ 1

پیش شماره شهرستان گاوبندی 764462 می باشد. بنابراین برای تماس با یک شماره تلفن در شهرستان گاوبندی باید ابتدا 0764462 را شماره گیری نمایید. به عنوان مثال اگر دوست شما در گاوبندی زندگی می کند و شماره منزل وی 123456 است، شما باید برای تماس با دوست خود شماره 0764462123456 را وارد نمایید. شهرستان گاوبندی از توابع استان هرمزگان می باشد.


من پاسخ بهتری دارم !


عبارت های جستجو شدهعبارت های جستجو شده