پرسشکده مرجع پرسش و پاسخ فارسی ایران

مسئله‌ی مهم آن است که هرگز از سؤال‌کردن دست برندارید. برای هر حس کنجکاوی، یک پاسخ وجود دارد.

نمی دانید؟! بپرسید!

می دانید؟! پاسخ دهید!


پیش شماره شهرستان کیش چند است؟

1 پاسخ 1

پیش شماره شهرستان کیش 764442 می باشد. بنابراین برای تماس با یک شماره تلفن در شهرستان کیش باید ابتدا 0764442 را شماره گیری نمایید. به عنوان مثال اگر دوست شما در کیش زندگی می کند و شماره منزل وی 123456 است، شما باید برای تماس با دوست خود شماره 0764442123456 را وارد نمایید. شهرستان کیش از توابع استان هرمزگان می باشد.


من پاسخ بهتری دارم !


عبارت های جستجو شدهعبارت های جستجو شده

(پیش شماره کیش) (کد کیش) (پیش شماره تلفن کیش) (کد تلفن کیش) (پيش شماره كيش) (پیش شماره موبایل کیش) (کد پیش شماره کیش) (پیش شماره کیش چنداست؟) (پیش کد کیش) (کد شهر کیش) (کد جزیره کیش) (کد تلفن جزیره کیش) (پیش شماره جزیره کیش) () (پیش شماره ی کیش) (پیش شماره کیش ) (پیش شماره شهر کیش) (پیش شماره شهرستان کیش) (كد كيش) (پیش شماره های کیش) (کد شهرستان کیش) (کدکیش) (کد تلفن شهر کیش) (کدتلفن کیش) (کد و پیش شمارهای موبایله کیش) (کد تلفن کيش) (پیش شماره شهرکیش) (پيش شماره موبايل كيش) (پيش شماره کيش) (پيش شماره كيش ) (کد شماره گیری کیش) (پیش شمارهکیش) (پیش شماره تلفن کیش)