پرسشکده مرجع پرسش و پاسخ فارسی ایران

مسئله‌ی مهم آن است که هرگز از سؤال‌کردن دست برندارید. برای هر حس کنجکاوی، یک پاسخ وجود دارد.

نمی دانید؟! بپرسید!

می دانید؟! پاسخ دهید!


پیش شماره شهرستان کنخ چند است؟

1 پاسخ 1

پیش شماره شهرستان کنخ 764236 می باشد. بنابراین برای تماس با یک شماره تلفن در شهرستان کنخ باید ابتدا 0764236 را شماره گیری نمایید. به عنوان مثال اگر دوست شما در کنخ زندگی می کند و شماره منزل وی 123456 است، شما باید برای تماس با دوست خود شماره 0764236123456 را وارد نمایید. شهرستان کنخ از توابع استان هرمزگان می باشد.


من پاسخ بهتری دارم !


عبارت های جستجو شدهعبارت های جستجو شده