پرسشکده مرجع پرسش و پاسخ فارسی ایران

مسئله‌ی مهم آن است که هرگز از سؤال‌کردن دست برندارید. برای هر حس کنجکاوی، یک پاسخ وجود دارد.

نمی دانید؟! بپرسید!

می دانید؟! پاسخ دهید!


پیش شماره شهرستان کنچی چند است؟

1 پاسخ 1

پیش شماره شهرستان کنچی 764346 می باشد. بنابراین برای تماس با یک شماره تلفن در شهرستان کنچی باید ابتدا 0764346 را شماره گیری نمایید. به عنوان مثال اگر دوست شما در کنچی زندگی می کند و شماره منزل وی 123456 است، شما باید برای تماس با دوست خود شماره 0764346123456 را وارد نمایید. شهرستان کنچی از توابع استان هرمزگان می باشد.


من پاسخ بهتری دارم !


عبارت های جستجو شدهعبارت های جستجو شده

(کنچی)