پرسشکده مرجع پرسش و پاسخ فارسی ایران

مسئله‌ی مهم آن است که هرگز از سؤال‌کردن دست برندارید. برای هر حس کنجکاوی، یک پاسخ وجود دارد.

نمی دانید؟! بپرسید!

می دانید؟! پاسخ دهید!


پیش شماره ارمنستان چند است؟

1 پاسخ 1

پیش شماره کشور ارمنستان 374 می باشد. بنابراین برای تماس با یک شماره تلفن یا موبایل در کشور ارمنستان باید ابتدا 00374 را شماره گیری نمایید. به عنوان مثال اگر دوست شما در ارمنستان زندگی می کند و شماره منزل وی 123456 است، شما باید برای تماس با دوست خود شماره 00374123456 را وارد نمایید. توجه داشته باشید هنگامیکه پیش شماره یک کشور را وارد می کنید برای پیش شماره شهرستان یا ایالت و یا شماره موبایل دیگر نباید 0 وارد کنید. مثلا برای شماره 0912123456، شماره 00374912123456 را شماره گیری نمایید.


من پاسخ بهتری دارم !


عبارت های جستجو شدهعبارت های جستجو شده

(کد ارمنستان) (پیش شماره ارمنستان) (کد کشور ارمنستان) (کد موبایل ارمنستان) (پیش شماره موبایل ارمنستان) (کد تلفن ارمنستان) (كد ارمنستان) (کد تلفن کشور ارمنستان) (کدارمنستان) (پيش شماره ارمنستان) (پیش شماره کشور ارمنستان) (پیشماره تماس با موبایل در ارمنستان) (شماره موبایل ارمنستان) (کد موبایل کشور ارمنستان) (شماره تلفن ارمنستان) (کد همراه ارمنستان) (کد ارمنستان ایروان) (كد تلفن ارمنستان) (پیش کد ارمنستان) (کد ارمنستان ) (كد كشور ارمنستان) () (پیش شماره تلفن همراه ارمنستان) (كد موبايل ارمنستان) (کد تلفن همراه ارمنستان) (کد تلفن ایروان) (کد کشورارمنستان) (پیش شماره ارمنستان ) (موبایل ارمنستان) (پیش شماره های ارمنستان) (پیش شماره تلفن ارمنستان) (کد تماس با ارمنستان) (پیش شماره ارمنستان ایروان) (کد ایروان) (شماره مو بایل کشور ارمنستان) (کدتلفن ارمنستان) (پیش شماره ی ارمنستان) (پیش شماره ایروان) (شماره موبایلهای ارمنستان) (پیش کد کشور ارمنستان) (کد ارمنستان) (تماس با ارمنستان) (نمونه شماره موبایل ارمنستان) (شماره کد ارمنستان) (کد مبایل ارمنستان) (کد ایروان ارمنستان) (کدارمنستان ) (کود ارمنستان) (کد کشور ارمنستان) (شماره موبایل در ارمنستان) (کدکشورارمنستان) (کدکشور ارمنستان) (کد پیش شماره ارمنستان) (شماره موبایل ترکمنستان) (نمونه شماره موبایل کشور آذربایجان) (پیش شماره ترکمنستان) (پیش شماره موبایل کشور آذربایجان)