پرسشکده مرجع پرسش و پاسخ فارسی ایران

مسئله‌ی مهم آن است که هرگز از سؤال‌کردن دست برندارید. برای هر حس کنجکاوی، یک پاسخ وجود دارد.

نمی دانید؟! بپرسید!

می دانید؟! پاسخ دهید!


پیش شماره شهرستان فتوئیه چند است؟

1 پاسخ 1

پیش شماره شهرستان فتوئیه 764328 می باشد. بنابراین برای تماس با یک شماره تلفن در شهرستان فتوئیه باید ابتدا 0764328 را شماره گیری نمایید. به عنوان مثال اگر دوست شما در فتوئیه زندگی می کند و شماره منزل وی 123456 است، شما باید برای تماس با دوست خود شماره 0764328123456 را وارد نمایید. شهرستان فتوئیه از توابع استان هرمزگان می باشد.


من پاسخ بهتری دارم !


عبارت های جستجو شدهعبارت های جستجو شده