پرسشکده مرجع پرسش و پاسخ فارسی ایران

مسئله‌ی مهم آن است که هرگز از سؤال‌کردن دست برندارید. برای هر حس کنجکاوی، یک پاسخ وجود دارد.

نمی دانید؟! بپرسید!

می دانید؟! پاسخ دهید!


پیش شماره شهرستان فاریاب کوهیج چند است؟

1 پاسخ 1

پیش شماره شهرستان فاریاب کوهیج 764349 می باشد. بنابراین برای تماس با یک شماره تلفن در شهرستان فاریاب کوهیج باید ابتدا 0764349 را شماره گیری نمایید. به عنوان مثال اگر دوست شما در فاریاب کوهیج زندگی می کند و شماره منزل وی 123456 است، شما باید برای تماس با دوست خود شماره 0764349123456 را وارد نمایید. شهرستان فاریاب کوهیج از توابع استان هرمزگان می باشد.


من پاسخ بهتری دارم !


عبارت های جستجو شدهعبارت های جستجو شده