پرسشکده مرجع پرسش و پاسخ فارسی ایران

مسئله‌ی مهم آن است که هرگز از سؤال‌کردن دست برندارید. برای هر حس کنجکاوی، یک پاسخ وجود دارد.

نمی دانید؟! بپرسید!

می دانید؟! پاسخ دهید!


پیش شماره شهرستان فاریاب سنگوئیه چند است؟

1 پاسخ 1

پیش شماره شهرستان فاریاب سنگوئیه 764352 می باشد. بنابراین برای تماس با یک شماره تلفن در شهرستان فاریاب سنگوئیه باید ابتدا 0764352 را شماره گیری نمایید. به عنوان مثال اگر دوست شما در فاریاب سنگوئیه زندگی می کند و شماره منزل وی 123456 است، شما باید برای تماس با دوست خود شماره 0764352123456 را وارد نمایید. شهرستان فاریاب سنگوئیه از توابع استان هرمزگان می باشد.


من پاسخ بهتری دارم !


عبارت های جستجو شدهعبارت های جستجو شده