پرسشکده مرجع پرسش و پاسخ فارسی ایران

مسئله‌ی مهم آن است که هرگز از سؤال‌کردن دست برندارید. برای هر حس کنجکاوی، یک پاسخ وجود دارد.

نمی دانید؟! بپرسید!

می دانید؟! پاسخ دهید!


پیش شماره شهرستان فارغان چند است؟

1 پاسخ 1

پیش شماره شهرستان فارغان 763432 می باشد. بنابراین برای تماس با یک شماره تلفن در شهرستان فارغان باید ابتدا 0763432 را شماره گیری نمایید. به عنوان مثال اگر دوست شما در فارغان زندگی می کند و شماره منزل وی 123456 است، شما باید برای تماس با دوست خود شماره 0763432123456 را وارد نمایید. شهرستان فارغان از توابع استان هرمزگان می باشد.


من پاسخ بهتری دارم !


عبارت های جستجو شدهعبارت های جستجو شده

(شهرستان فارغان)